Stort set alle vores konkurrencer foregå på Facebook. Vores konkurrencer er ikke tilknytning til Facebook og bliver på ingen måde sponsoreret, understøttet eller organiseret af Facebook. Det er ikke Facebook, der modtager de oplysninger, deltagerne indsender, modtageren er Eriks Autoværksted, som ejer af Eriks Auto Facebook-page.

Deltagelsesbetingelser

Man kan kun deltage i konkurrencen på de her angivne betingelser. Deltagelse i konkurrencen indebærer en udtrykkelig accept af de anførte betingelser. Arrangøren forbeholder sig ret til når som helst og uden varsel eller begrundelse at ændre, tilpasse eller afslutte konkurrencen.

Betingelser for deltagelse

Personer over 18 år og bosiddende i Danmark, og kan deltage i vores konkurrencer. Medarbejdere hos Eriks Autoværksted og deres familie kan ikke deltage i konkurrencen.

Deltagelse

Man deltager i konkurrencen, når man har indsendt en kommentar til det tilsvarende Facebook-indlæg. Når man deltager i konkurrencen, giver man sit samtykke til, at man bliver nævnt ved fornavn på Eriks Auto’s Facebook-page.
Derudover giver man samtykke til, at vi må inviterer deltageren til at like Eriks Auto’s Facebook-page.

Meddelelse til vinderne

Vinderne får besked som privat Facebook-besked og hvis muligt tagget i opslaget. Hvis vinderen ikke kontakter Eriks Auto inden for 48 timer, forbeholder vi os ret til at finde en anden vinder blandt deltagerne.

Ansvarsfralæggelse

De personlige oplysninger, arrangøren indsamler til konkurrencer, bliver udelukkende indsamlet, anvendt og bearbejdet til gennemførelse af konkurrencer og kan offentliggøres permanent på Eriks Auto’s Facebook-fanpage.

Databeskyttelse

De personlige oplysninger, arrangøren indsamler til konkurrencer, bliver udelukkende indsamlet, anvendt og bearbejdet til gennemførelse af konkurrencer og kan offentliggøres permanent på Eriks Auto’s Facebook-fanpage.

Kan ikke indbringes for domstolene.
Arrangørens afgørelser ikke indbringes for domstolene.

I øvrigt

Hvis enkelte af deltagerbetingelserne er ugyldige eller bliver ugyldiggjort, påvirker det ikke retsgyldigheden af de øvrige deltagerbetingelser. De skal så erstattes af tilsvarende regler, der ligger så tæt på de ugyldige bestemmelser som muligt.